Spotkanie wigilijno – noworoczne

14 grudnia w Mławskiej Hali Sportowej w Mławie odbyło się spotkanie wigilijno-noworoczne naszego Klubu. Na uroczystość tą przybyli zaproszeni goście w osobach Burmistrza Miasta Mława Pana Sławomira Kowalewskiego, Zastępcy Burmistrza Miasta Mława Pan Szymona Zejera oraz Dyrektora Mławskiej Hali Sportowej Pana Marcina Grabowskiego.

Był to wyjątkowy czas dla całej społeczności naszego Klubu. W jednym miejscu mogli się spotkać zawodniczki i zawodnicy wszystkich trzech sekcji wraz z rodzicami, trenerzy, Zarząd i nasi goście, aby wspólnie złożyć sobie najlepsze życzenia świąteczno-noworoczne, podsumować pokrótce mijający 2023 rok, a także porozmawiać o planach na 2024 rok.

Jedną z kilku ważnych i podniosłych chwil naszej wigilii było nadanie tytułu Honorowego Prezesa Klubu Sportowego „ZAWKRZE Mława” Burmistrzowi Miasta Mława Panu Sławomirowi Kowalskiemu, który zapisał się w historii naszego Klubu, ponieważ był jednym z jego założycieli i pełnił funkcję pierwszego Prezesa w latach 2005-2006.